Парапети от алуминий

Алуминиеви парапети със стъкло

Алуминиеви парапети със стъкло може да се използват извън или в сградата. Може да са различна височина и да се използват за площадки или стълби, както и за прави или извити участъци.
Парапетите от алуминий и стъкло могат да бъдат с подов монтаж, или страничен /конзолен/.
Монтажът на алуминиевите парапети със стъкло се извършва след полагане на подовата настилка.


Алуминиеви парапети с вертикални тръби

Алуминиеви парапети с вертикални тръби може да се използват в сградата или извън нея. Могат да бъдат са различна височина и да се използват за площадки или стълби, тераси. Това са едни от стандартните парапети, използвани за тераси, според закновите нормативи.
Могат да бъдат с подов или страничен /конзолен/ монтаж. Поставят се в прави и извити участъци.
Монтажът на алуминиевите парапети с вертикални тръби се извършва след полагане на подовата настилка.


Алуминиеви парапети с хоризонтални тръби

Този тип парапет може да се използва за площатки или стълби, както и за прави така и за извити участаци. 
Струнният парапет се изработва от алуминиеви тръби и алуминиеви крепежни елементи. Тръбите и елементите може да са с различни цветове.
Могат да бъдат с подов монтаж, или страничен /конзолен/. Монтажът на алуминиевите парапети с хоризонтални тръби се извършва след полагане на подовата настилка.


 
 
 
Delano Hill Jersey