Парапети от инокс

Иноксови парапети със стъкло

Иноксови парапети със стъкло се използват за монтаж по тераси, по стълби, в зависимост от предпочитанията на клиента. Могат да бъдат с подов монтаж, или страничен /конзолен/. В прави и извити участъци.
Монтажът на иноксовите парапети със стъкло се извършва след полагане на подовата настилка.


Иноксови парапети с иноксови въжета

Иноксови парапети с иноксови въжета се използват както за външен монтаж с 5 и повече въжета, така и за вътрешен такъв. Използват се специални държачи /обтегачи/ . Могат да бъдат както вертикално, така и хоризонтало разположени.
Могат да бъдат с подов монтаж или страничен /конзолен/. 
Монтажът на иноксовите парапети с иноксови въжета се извършва след полагане на подовата настилка.


Иноксови парапети с дървени ръкохватки

Иноксови парапети с дървени ръкохватки се изработват от иноксови тръби или кръгли профили, в най – разнообразни модели. Ръкохватките се изработват от естествен материал – дъб или бук и могат да бъдат в различен цвят по каталог и в разнообрзни форми- кръгли, квадратни, овални.
Могат да бъдат с подов монтаж или страничен /конзолен/. В прави и извити участъци.
Монтажът на иноксовите парапети с дървени ръкохватки се извършва след полагане на подовата настилка.


Стандартни иноксови парапети с хоризонтални струни – тръби или квадратни профили

Иноксови парапети с хоризонтални тръби или квадратни профили са стандартен вид парапети, най- масово разпространени. Използват се за интериорни стълби, вътрешни стълбища, по тераси. Стандартите са 0.95 м. за вътрешен монтаж и 1.05 м. за монтаж по тераси.
Могат да бъдат с подов монтаж или страничен /конзолен/. В прави и извити участъци.
Монтажът на иноксовите парапети с хоризонтални тръби или квадратни профили се извършва след полагане на подовата настилка.


Иноксови парапети с вертикални тръби или квадратни профили

Иноксови парапети с вертикални тръб иили квадратни профили може да се използват извън или в сградата. Може да са различна височина и да се използват за площадки или стълби, тераси . Това са едни от стандартните парапети използвани за тераси, според закновите нормативи. Могат да бъдат в най разнообразни модели и форми.
Могат да бъдат с подов монтаж или страничен /конзолен/. В прави и извити участъци.
Монтажът на иноксовите парапети с вертикални тръб иили квадратни профили се извършва след полагане на подовата настилка.

 
 
 
Delano Hill Jersey