Унисек- системи за сигурност

Към февруари 2011 г. беше извършено преустройство без промяна на предназначението на Магазин А в Търговско- хотелски комплекс в м. Студентски град. Извършиха се укрепване на отвори в желязобетонни шайби и монтаж на противопожарни метални врати с Гр.П У 45 мин. и Гр. ПУ 72 мин. 
 
 
Delano Hill Jersey