Евростандарт EN 1090 – клас 2


В края на 2017г. защитихме и внедрихме в нашето производство стандарт EN 1090 – клас 2. С внедряването на този стандарт потвърждаваме нашият постоянен стремеж за увеличаване качеството и качественият конторол в производственият ни процес, с цел максимално удовлетворяване изискванията на нашите клиенти, както и гарантиране годноста на произвежданите продуктите!

 
 
 
Delano Hill Jersey